TOM HR Strategie

Vraag je je ook wel eens af, als je nadenkt over de toekomst van je bedrijf:
Welke mensen heb ik straks nodig en wat gaat dat van de mensen die ik nu in dienst heb vragen? Kunnen ze dat wel aan of heb ik misschien straks andere mensen nodig?
En hoe zorg ik er voor dat mijn medewerkers meegaan in de veranderingen binnen het bedrijf?

TOM helpt jou met deze vragen en doet dat in de volgende, heldere stappen:

Bekijk ook de andere diensten:

I Hoe ziet de toekomst er voor jouw bedrijf uit?

Als ondernemer wil je graag weten waar je naar toe wil met je bedrijf. Als dat nog niet helemaal duidelijk is maken we dat samen helder. Ook hoe je mensen naar de toekomst kijken: met ambitie of is er onzekerheid? TOM zorgt voor een helder beeld van de gewenste toekomst van je bedrijf.

I Welke mensen in welke rollen zijn dan nodig?

Je wilt weten welke medewerkers en met welke competenties nodig zijn om je strategie te halen: Heb ik die mensen nu in huis, en zo ja, hoe houd ik ze aan boord? Of heb ik daarvoor andere mensen nodig en waar haal ik die dan vandaan? En wat doe ik met de mensen die niet passen in je strategie? TOM zorgt voor een helder beeld van je toekomstige bezetting en de stappen die nodig zijn om dat te bereiken.

I Hoe verkrijg ik draagvlak bij mijn medewerkers?

Of je erin slaagt je strategie te realiseren hangt sterk van het draagvlak bij je medewerkers. Je kunt dat simpel van bovenaf opleggen, maar dan zal je snel zien dat medewerkers hakken in het zand gaan zetten. Draagvlak vergroten en weerstand verkleinen zijn dan vaardigheden, die TOM als geen ander beheerst en voor jou succesvol kan toepassen.

I Wat is mijn eigen rol als ondernemer?

Wat moet ik zelf doen om deze strategie succesvol door te voeren? Wat zijn je kwaliteiten die je kunt inzetten en wat kun je verbeteren? Wat moet ik dan misschien anders doen? Alleen door zelf het goede voorbeeld te geven kan de strategie slagen. De gewenste verandering voor jezelf succesvol doorvoeren én vasthouden, dat is waar TOM je bij helpt. Als klankbord, coach en als het nodig is pain-in-the-ass.