TOM HR Strategie

Vraagt u zich ook wel eens af, als je nadenkt over de toekomst van je bedrijf:
Welke mensen heb ik straks nodig en wat gaat dat van de mensen die ik nu in dienst heb vragen? Kunnen ze dat wel aan of heb ik misschien straks andere mensen nodig?
En hoe zorg ik er voor dat mijn medewerkers meegaan in de veranderingen binnen het bedrijf?

TOM/Transformatie Op Maat  helpt u met deze vragen en doet dat in de volgende, heldere stappen:

Bekijk ook de andere diensten:

I Hoe ziet de toekomst er voor uw bedrijf uit?

In deze onzekere tijden hangt de vraag boven de markt wat dat voor uw bedrijf betekent: Overleef ik de crisis, hoe kom ik eruit en hoe ziet mijn toekomst eruit?
Als dat nog niet helemaal duidelijk is maken we dat samen helder.
Ook hoe uw mensen naar de toekomst kijken: Met onzekerheid of toch ook met ambitie?
TOM/Transformatie Op Maat  zorgt met u en uw medewerkers voor een helder beeld van de gewenste toekomst van uw bedrijf.

I Welke mensen in welke rollen zijn dan nodig?

U wilt weten welke medewerkers en met welke competenties nodig zijn om uw strategie te halen: Heb ik die mensen nu in huis, en zo ja, hoe houd ik ze aan boord? Of heb ik daarvoor andere mensen nodig en waar haal ik die dan vandaan? En wat doe ik met de mensen die niet passen in je strategie? En niet alleen kennis en ervaring zijn van belang, ook het gedrag van uw medewerkers: Pakken ze hun verantwoordelijkheid, werken ze goed samen, denken ze mee met het bedrijf?
En hoe zorg ik dat hun talenten optimaal worden benut, ze met plezier en toewijding werken en hun meer verantwoordelijkheid geef? Hoe kan ik dat als ondernemer stimuleren en hoe zorg ik voor een goede bedrijfscultuur? Cruciale vragen om als werkgever aantrekkelijk te blijven.
TOM/Transformatie Op Maat  zorgt voor een helder beeld van de toekomstige bezetting en de stappen die nodig zijn om dat te bereiken.

I Hoe verkrijg ik draagvlak bij mijn medewerkers?

Of u erin slaagt uw strategie te realiseren hangt sterk van het draagvlak bij uw medewerkers.
Je kunt dat simpel van bovenaf opleggen, maar dan zal je snel zien dat medewerkers hakken
in het zand gaan zetten. De kunst en kunde is dat samen met uw medewerkers te doen, iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wel met een gezamenlijk doel: Om er samen beter van te worden.
Communicatie en commitment zijn hierbij de vaardigheden, die TOM/Transformatie Op Maat
als geen ander beheerst en voor u en uw medewerkers succesvol kan toepassen.

I Wat is mijn eigen rol als ondernemer?

Wat moet ik zelf doen om deze strategie succesvol door te voeren? Wat zijn uw kwaliteiten die u kunt inzetten en wat kan mogelijk beter of anders? Door zelf het goede voorbeeld te geven en je medewerkers er bij te betrekken maakt u de kans van slagen een stuk groter.
De gewenste verandering samen met je medewerkers succesvol doorvoeren én vasthouden, dat is waarTOM/Transformatie Op Maat  u bij helpt. Als klankbord, coach en als het nodig is pain-in-the-ass.