Ondernemend Nederland
We leven in een bijzondere en turbulente tijd. Er zijn ondernemers die geen last hebben van de crisis en het juist zelfs heel goed doen.

Maar ook genoeg ondernemers die worstelen met vragen als: Overleef ik deze crisis en hoe kom ik daaruit? Bestaat mijn bedrijf straks nog wel? Hoe blijft mijn bedrijf succesvol? Hoe manage ik dat allemaal?

Als ondernemer heb je heel wat ballen omhoog te houden en je weet niet of al je inspanningen resultaat hebben. Eén ding is wel zeker: Als je niets doet is de kans vele malen groter dat je het niet gaat redden. Niets doen is dus geen optie. De maatregelen van overheidswege hebben zeker soelaas geboden, maar voor hoe lang? Meer bedrijven zullen er niet aan ontkomen in te grijpen in de organisatie en personeelsbezetting. Dat maakt het ondernemen hoogst onzeker.
Maar er zijn ook kansen als je maar de goede ballen omhoog houdt.

Werkend Nederland
Reorganisaties leiden tot meer werkloosheid, eerst bij de flexibele schil en tijdelijke contracten, later ook bij de vaste krachten. Opvallend genoeg blijft er in veel bedrijfstakken schaarste op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers hun vacatures moeilijk invullen.

Ook naar de zittende mensen moeten werkgevers de goede ballen omhoog zien te houden.
Binden en betrokkenheid van medewerkers vraagt om andere aanpak, cruciaal om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Je medewerkers zullen mee moeten met ontwikkelingen als innovatie en digitalisering. Aandacht voor vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale vaardigheden zijn daarom nodig. Heb je die als medewerker niet, mis je straks de boot en dan?

Ook medewerkers worstelen met vragen als: Overleef ik deze crisis en hoe kom ik daaruit? Bestaat mijn baan straks nog wel? En zo ja, hoe ziet er dan uit? Wat moet ik doen om bij te blijven en kan ik dat allemaal behappen. Ook voor medewerkers zijn het dus onzekere tijden.
Maar ook voor hun zijn er kansen, bijvoorbeeld om je talenten verder te ontwikkelen.

Krachten samen bundelen
Ondernemend Nederland en Werkend Nederland.
Twee kanten van dezelfde medaille, met vaker tegenstrijdige belangen, maar in de bedrijven vooral nu met één gezamenlijke noodzaak én uitdaging: De crisis overleven en van mijn bedrijf (weer) een succes maken. Door als ondernemer samen met je medewerkers de krachten bundelen. Samen sterker, wendbaarder en weerbaarder worden om de juiste stappen naar de toekomst te zetten. Dat vraagt meer regelruimte, autonomie, vertrouwen voor en optimale inzetbaarheid van medewerkers.

Maar hoe pak je dat gezamenlijk doel en proces aan? Wat zijn de ballen die je omhoog moet houden om zelfredzaam te zijn en te blijven?
TOM|Transformatie Op Maat helpt u en uw medewerkers om op eigen kracht veranderingen door te voeren om gezamenlijk beter en succesvoller te worden. Ondernemers die geloven in de talenten, veranderkracht en eigen verantwoordelijkheid van hun mensen en zoeken naar wegen om dit mogelijk te maken.
Het resultaat hiervan is dat u (weer) perspectief heeft op een succesvol(ler) bedrijf, dat flexibel en veerkrachtig is om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Ook uw medewerkers kunnen dat én ze werken met toewijding en plezier in een bedrijf waar hun talenten optimaal worden benut en die hun daarvoor waardeert.

U verlangt toch ook naar dat perspectief?
Wilt u weten welke ballen u en uw medewerkers omhoog moeten houden?
Neem dan contact op met TOM|Transformatie Op Maat.