Mijn Klanten

TOM/Transformatie Op Maat  helpt bedrijven en hun medewerkers op een betrokken en persoonlijke manier om op eigen kracht veranderingen door te voeren die hun gezamenlijk beter en succesvoller maken.

Ik richt mij op ondernemers die net als ik geloven in de veranderkracht en talenten van hun mensen en zoeken naar wegen om dit mogelijk te maken.
Want ze moeten ook ondernemen en met klanten bezig zijn en hebben een meer dan volle werkweek.
Die ook weten dat medewerkers het verschil maken en het succes van uw bedrijf bepalen.
Maar in de praktijk komt het er niet altijd van: ze hebben weinig tijd en het is best lastig om de goede stappen te zetten of de goede keuzes te maken.

Maar ondernemers zijn meer dan ooit met de dag van morgen bezig. Kan ik met mijn producten en diensten doorgaan of moet ik die aanpassen of zelfs helemaal wat anders gaan doen? Dat moet ook wel anders overleef je de crisis niet en besta je misschien niet meer.

De wereld verandert, de omgeving verandert, de behoeften van hun klanten veranderen. Ze moeten iets gaan doen, uit ambitie of uit noodzaak. Niets doen is dus geen optie.. Ze moeten iets gaan doen, uit ambitie of uit noodzaak. Niets doen is dus geen optie.
Voor deze ondernemers is TOM/Transformatie Op Maat de ideale partner! Die kent de situatie van de ondernemers en helpt ze echt, niet alleen met de problemen en uitdagingen van nu maar vooral ook met de toekomst van het bedrijf en hun medewerkers.

Andere klanten zijn de grotere bedrijven met een eigen HR afdeling. Deze klanten kunnen op TOM/Transformatie Op Maat een beroep doen als ze tijdelijke capaciteit nodig hebben bij vervanging of piekbelasting van de HR afdeling. Ook deze bedrijven worden geholpen  met operationele en strategische HR en Change diensten.

Een derde groep klanten zijn opleidingen en onderwijs.
Via deze klanten biedt TOM/Transformatie Op Maat trainingen en opleidingen aan, die ondernemers, leidinggevenden en stafmedewerkers in staat stellen de talenten van hun medewerkers optimaal te benutten of om een verandervraagstuk in hun organisatie succesvol door te voeren.