Je eerste reactie zal zijn: Natuurlijk niet, hoe had ik dat kunnen weten!
Als de medewerker zich ziek meldt met een griep is dat inderdaad niet te voorzien.
En natuurlijk is dat vervelend: Je hebt hem/haar net op die klus gezet en nu moet je schuiven in de bezetting. Misschien kun je de klus zelfs niet uitvoeren.

Het kan ook dat die medewerker zich ziek meldt met iets waarmee hij/zij al langer rondloopt.
Dat heeft hij/zij niet eerder aangegeven, om welke reden dan ook. Maar die ziekmelding zat er wel aan te komen. In dat geval was het beter geweest als je er van af wist. Dan had je, samen met je medewerker, eerder kunnen kijken wat er aan te doen was. Je had dan op zijn minst geweten dat er iets aan zat te komen. Nu word je ermee overvallen en kun je niets meer doen.
Dus het helpt als er een goede sfeer en open communicatie is.  Als medewerkers zelf vertellen waar ze mee zitten. Maar dat gebeurt niet vanzelf.

Net als bij het vorige blog is hier de vraag: Hoe kom je erachter wat er bij je medewerkers speelt.
Om daar achter te komen zal je dit van je medewerkers zelf moeten horen. Dat bereik je alleen maar door met ze hierover in gesprek te gaan. Dan kun je doen tussen de bedrijven door of bij de koffieautomaat, maar het is veel effectiever daar enige structuur in te hebben.

Het TOM HR Abonnement helpt je daarmee: Door het neerzetten van een eenvoudig model kun je snel en effectief boven tafel krijgen waar medewerkers mee zitten of last van hebben en wat mogelijk tot uitval van de medewerker kan leiden.

Dan kun je kijken wat er aan te doen is. Wat kan de medewerker doen, wat kan jij doen? Bijvoorbeeld om tijdelijk het werk of de werktijden wat aan te passen. Of door een bedrijfsarts tijdig in te schakelen. Of door de medewerker te wijzen op hulp in de privé- of thuissituatie. Hiermee voorkom je onnodige uitval van je medewerkers. Daar is iedereen bij gebaat. Voor jou als ondernemer geen verstoringen in de bezetting en geen onnodige loonkosten.
Je zult hiermee natuurlijk nooit helemaal verzuim kunnen voorkomen, maar het zal wel enorm schelen.

Tip: Kijk als je een ziekmelding krijgt wat de mogelijkheden zijn dat de medewerker wél aan het werk blijft. Doorgaans wordt een ziekmelding klakkeloos aangenomen, maar strikt genomen is een ziekmelding een aanvraag van de medewerker om betaald afwezig te zijn. Dus je kunt wel degelijk andere mogelijkheden aanbieden, zodat er misschien geen ziekmelding hoeft plaats te vinden. Dan ga ik toch op de stoel van de bedrijfsarts zitten? Nee, als het gaat over het werk en niet over medische zaken hoef je daar niet bang voor te zijn. Hulp hierbij nodig? Ook daar kan TOM je mee helpen.