Daar hebben we allemaal mee te maken: we moeten langer blijven doorwerken doordat de AOW- en pensioenleeftijd zijn opgeschoven. De verwachting is dat die leeftijd nog verder zal opschuiven, dus het einde is nog niet in zicht.
Wat betekent dat voor de medewerkers in je bedrijf? En vooral voor de oudere medewerkers die nog niet zo lang geleden het vooruitzicht hadden eerder te kunnen stoppen? Zij waren eigenlijk al aan het aftellen en daar wordt nu een streep doorgezet.

Als het hierover gaat hoor je vaak de term duurzame inzetbaarheid vallen: Hoe houd je je medewerkers gemotiveerd, gezond en gekwalificeerd aan het werk dat ze een goede bijdrage blijven leveren aan je bedrijf?
Daar kun je nooit te vroeg mee beginnen. Sterker, daar moet je al mee beginnen op het moment dat mensen bij je gaan werken. Dan moet je met elkaar in gesprek gaan om te zorgen dat je medewerkers positief en met plezier hun werk blijven doen. Dat is niet alleen goed voor henzelf maar dat komt ook je bedrijf ten goede.

Het TOM HR Abonnement helpt je daarmee: Door het neerzetten van een eenvoudig model kun je snel en effectief het functioneren van je medewerkers monitoren, bijsturen en met ze bespreken.
En krijg je inzicht in de mogelijke knelpunten in de motivatie, kennis en kunde, en vitaliteit van je medewerkers zodat je bijtijds maatregelen kunt nemen.
En het zet ook je medewerkers aan het denken: Stimuleer ze om zelf na te denken over de stappen die ze kunnen zetten om te zorgen dat ze goed inzetbaar blijven.

Dat kan wel zo zijn, zal je zeggen, maar dat lost het probleem dat ik nu heb met mijn oudere medewerker(s) niet op. Ja en neen, zou ik zeggen.
Ja, omdat je juist van deze medewerkers moet weten wat er speelt met hun inzetbaarheid. Is er een probleem met de motivatie omdat ze eigenlijk al afscheid hadden genomen (zijn het zgn. mentale pensionada’s)? Of missen ze bepaalde kennis en kunde en zijn niet meer (goed) in staat die nog eigen te maken? Of zijn er fysieke beperkingen waardoor ze niet meer zijn opgewassen tegen het zware werk of ploegendiensten? Dus het hangt ervan af wat er speelt.
Natuurlijk is het goed om binnen je bedrijf afspraken te maken en een plan van aanpak te hebben, maar uiteindelijk gaat het bij ‘duurzame inzetbaarheid’ om maatwerk: welke oplossing is er voor welk probleem.
Hoe? Het TOM HR Abonnement helpt je daarmee.

Nee, omdat de mogelijkheden voor een oplossing in de MKB bedrijven beperkter zijn. Je kunt bv. niet alle oudere medewerkers die het werk fysiek niet meer aan kunnen als mentor of praktijkbegeleider inzetten. Dan krijg je geheid een probleem in je productie of dienstverlening. Grotere bedrijven hebben meestal wat meer mogelijkheden. Maar met de nodige creativiteit kun je toch wat bereiken.
Hoe? Het TOM HR Abonnement helpt je daarmee.