We leven in een bijzondere en turbulente tijden. Genoeg ondernemers die worstelen om uit deze crisis te komen. De maatregelen van de overheid hebben zeker soelaas geboden. Tegelijkertijd zullen bedrijven er niet aan ontkomen in te grijpen in de organisatie en personeelsbezetting.
Opvallend genoeg blijft er in veel bedrijfstakken schaarste aan personeel en kunnen werkgevers hun vacatures moeilijk invullen. Binden en betrokkenheid van medewerkers vraagt om een andere aanpak, cruciaal om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Medewerkers zullen mee moeten met ontwikkelingen als innovatie en digitalisering en vragen zich af of hun baan überhaupt nog blijft bestaan.

Bedrijven en medewerkers hebben vooral nu één gezamenlijke noodzaak én uitdaging: De crisis overleven en van het bedrijf (weer) een succes maken. Door als ondernemer samen met je medewerkers de krachten te bundelen.
Het nieuwe sociaal pakket dat 1 oktober ingaat, gaat ondernemers en medewerkers hierbij verder ondersteunen. Ondernemers krijgen weer meer lucht en kunnen investeren in om- en bijscholing van hun medewerkers wat hun samen sterker, wendbaarder en weerbaarder maakt voor de toekomst. En ondernemers hebben geld beschikbaar om nieuwe medewerkers op te leiden die niet (helemaal) de kennis hebben die nodig is.

TOM|Transformatie Op Maat helpt u in deze onzekere tijden:

  1. Door aan de nodige fondsen te komen.
  2. Met een plan om deze gelden aan te wenden voor om- en bijscholing van uw medewerkers en voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Daarbij zijn vaardigheden als probleemoplossend vermogen, innovatie en digitale vaardigheden een must
  3. Met het (tijdelijk) herplaatsen van medewerkers, reorganiseren van uw personeelsbezetting of juist met het invullen van uw vacatures.
  4. Om samen met uw medewerkers te werken aan de toekomst van uw onderneming, door gebruik te maken van hun creativiteit, talenten, inzetbaarheid. Het opiniestuk in De Limburger Benut menselijke creativiteit onderschrijft het belang hiervan.

Het resultaat is dat u met uw medewerkers (weer) perspectief heeft op een succesvol en toekomstbestendig bedrijf, dat de uitdagingen van deze tijden aan kan.
Neem contact op met TOM/Transformatie Op Maat voor een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden in uw bedrijf te bespreken.